Czy można spłacić dług za kogoś innego?

Czasem zdarza się, że bliskie nam osoby posiadają zobowiązanie, którego nie są w stanie spłacać. Dla przykładu pożyczka w kwocie 20 tysięcy złotych. Czy jest ogólnie dopuszczalne w naszym kraju, aby tego rodzaju zobowiązanie przejąć i spłacać za kogoś? Jeżeli tak, to czy istnieją jakiegoś rodzaju formalności, które trzeba dopełnić, zgody wierzycieli?

Tego rodzaju przykładów można wymieniać wiele. Osoba trzecia w takim wypadku może wystąpić o zajęcie miejsca dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.

Taka sytuacja jest dopuszczalna w momencie:

  • zawarcia umowy pomiędzy konkretnym wierzycielem a osobą trzecią, za świadomą zgodą obecnego dłużnika,
  • poprzez zawarcie umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią w zgodzie z wierzycielem; tego rodzaju umowa traci na ważności w momencie, kiedy wierzyciel nie wiedział w trakcie jej składania, że osoba trzecia jest osobą niewypłacalną. Oznacza to, że osoba taka staje się w dalszym ciągu dłużnikiem, a wierzyciel w dalszym ciągu nie ma możliwości na odzyskanie swoich należności.

Każda ze stron w umowie ma możliwość w dowolnej formie na wyznaczenie osoby, której zgoda będzie konieczna do skutecznego przejęcia, oraz odpowiedniego terminu potrzebnego do jej akceptacji. W momencie przekroczenia określonego terminu można mówić o braku akceptacji ze strony wyznaczonej osoby. Potrzebna zgoda dłużnika, jak również wierzyciela może być odpowiednio wyrażona jeszcze przed dokonaniem zawarcia konkretnej umowy przejęcia, w momencie jej składania, jak i przed upływem wyznaczonego wcześniej terminu.

W przypadku, jeżeli dana umowa jest uwarunkowana od zgody dłużnika, a ten na taką nie wyraża zgody, wówczas umowa taka jest nieważna.

Jeżeli jednak skuteczność zawartej umowy jest zależna od wierzyciela, a ten nie zgadza się na wyraża na nią zgody – wówczas strona, która wedle umowy miała przejąć dług; staje się odpowiedzialna względem dłużnika – jednak wierzyciel nie będzie od tej osoby wymagał żadnych świadczeń.

Umowa dotycząca przejęcia powinna być zawierana na piśmie pod groźbą jej nieważności. Ma się to również do zgody wierzyciela na przejęcie przez osobę trzecią konkretnego zadłużenia.

Możliwe jest zatem, aby osoba trzecia przejęła czyjeś zadłużenie. Wszystko oczywiście musi się odbyć zgodnie z prawem oraz za zgodą wszystkich stron. Wówczas możliwe jest spłacanie przez nas zadłużenia np. naszych rodziców.

About

You may also like...